Haberler

MUHARREM AYI VE AŞURE

18.11.2014

 İçinde yaşadığımız muharrem ayı, hicri senenin ilk ayı olmaya layık görülen mübarek bir aydır. Ayrıca tarih boyunca peygamberlerle ilgili birçok kurtuluş mucizelerinin yaşanmasına da sebep oluşundan dolayı muharrem ayı, tüm dinlerde de kutsal ay olarak kabul edilmiştir.

Nitekim Hz. Adem'in tövbesinin kabulü, Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması, Hz. Yakub'un gözleri açılıp oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalığından şifa bulması, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek Firavun'un zulmünden kurtulması.. gibi nice kurtuluş mucizeleri bu ayda ve aşure gününde cereyan etmiştir. Nitekim Hz. Nuh'un gemisi de yine bu ayda tufan sularından kurtularak Cudi Dağı'nda karaya oturmuştur. Bu kurtuluşun şükrü olması için geminin ambarında kalan tahılları karaya çıkarıp özel bir tatlı yapan gemi sakinleri, böylece günümüze kadar gelen aşure tatlısını da başlatmış sayılmışlardır.

Bu tarihî olayı her yıl muharremde bir daha hatırlamak niyetiyle benzeri tatlılar yapanlar, eş dost, konu komşu ile paylaşarak yeniden bir kaynaşma ve hediyeleşme vesilesi meydana getirmekteler. Böylece tarihte yaşanmış tufan hadisesi ve karaya çıkarak kurtuluş nimetinin şükrü, bir daha zihinlerde canlandırılarak şükretme mesajı da verilmektedir. Dinî bir mecburiyeti olmadığı halde aşure tatlısı bu özelliğinden dolayı asırlar boyu devam edip gelmektedir.

Ne yazık ki bu şükrün, paylaşmanın yanında istenmeyen,tasvip edilmeyen bazı olayların yaşandığını da görmekteyiz. Kerbela ‘ da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gibi üzüntü veren olaylarda bu ayda vukuu bulmuştur.

Bu mübarek ayda Ülkemizde, İslam âleminde ve tüm Dünya coğrafyasında  üzüntü verici olayların tekrar yaşanmamasını Yüce Rabbimizden temenni eder, hicri yılbaşımızı, muharrem ayımızı en içten dileklerimle kutlarım.

« Tüm Haberler

HABERLER

 
 

SOSYAL HİZMETLER