Haberler

Genç Çiftçi Desteklemesi

21.04.2016

 GENÇ ÇİFÇİ DESTEKLEMESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında


Hibe desteği alabilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir.

 

Hibe almak için şu şartları taşıyor olmak gerekiyor:

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.              
 2.  Nüfusu 20 binden az Kırsal Alanda yaşamak
 3.  05 Nisan 2016 tarihi itibari ile itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
 4. Kırsal Alanda tarımsal faaliyet içinde bulunmak yada tarımsal faaliyet içine girmeyi taahhüt
 5. Okur-yazar olmak.
 6. Kamu kurumu veya özel firmalarda maaş karşılığı çalışıyor olmamak.
 7. Herhangi bir okulda öğrenci olmamak
 8. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 9. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
Başvuru Yapacaklar Hangi Belgeleri hazırlayacak? 
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Herhangi bir yerden maaş almadığına dair SGK’dan alınan belge.
 3. Bu yazının ekinde yer alan Başvuru dilekçesi doldurmak.  
 4. Bu yazının ekinde yer alan proje tanıtım formu doldurmak
 5. Bu yazının ekinde yer alan imzalı taahhütnameyi imzalamak.
 6. Yatırım yapılacak yerinin tapusu (tapu yoksada oluyor)
 7. Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
 8. Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi. (Yani o  bölgeye
  özgü bitkilere ilişkin yatırım yapılacaksa ürünün o bölgeye ait olduğunu gösterir belge alınacak)
 9. Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
  ( Bu artı puan vermek için isteniyor)
 10. Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
 11. Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
 12. Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Hangi konularda hibe alınabilir? 
Üç ana başlıkta hibe alınabilir. Bu başlıklar: 
1. Hayvansal üretime yönelik projeler için;

 a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
 b) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
 c) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

2. Bitkisel üretime yönelik projeler için;

 a) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
 b) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
 c) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
 d) Kültür mantarı üretimi projelerini,

3. Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması
ve paketlenmesine yönelik projeler için;

 a) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
 b) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel
ve hayvansal üretim konulu projeleri,
 c) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri

Başvuruların alınması
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlar.
b) Başvuru süresi otuz gündür.
c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.
d) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyasına ait kontrol formu
ve değerlendirme kriter tablosu, beş iş günü içerisinde genç     çiftçi  proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

Proje gider esasları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

 a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,
 b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
 c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması, gerekir.
 
« Tüm Haberler

HABERLER

 
 

SOSYAL HİZMETLER