İhaleler

Ulucami Mah.

05.02.2015

  

AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

1-                    Belediyemize ait Ulucami Mah. Ata Cad. No:6/A zemin üstü 1. Katta bulunan 5 No’daki Ahmetli Şoförler Odası Başkanlığı lojmanı 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

2-                    Kiraya verilecek olan dükkânın ihalesi 16 Şubat 2015 Pazartesi günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde 2886 Sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü   (Arttırma) suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-                    Adı geçen dükkânın Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

4-                    Kiraya verilecek olan dükkânın bir yıllık kira muhammen bedeli 139,00 TL olup, %3 geçici teminatı 51,00 TL’dir.

 

5-                    İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce                      Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

 

6-                    İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır.         

 

               İştirakçilere İlanen Duyurulur. 02.02.2015

 

 

 

 

  Cinsi              Adresi                   Muhammen Bedeli      Geçici Teminatı       İhale Tarihi / Saati

                                                                                                                   

  Dükkan  Ulucami mah. Ata cad.         139.00 TL                    51,00 TL              16.02.2015 / 11:00

 

 

 

 

Ahmetli Belediye Başkanlığı

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER