Ahmetli Hakkında

AHMETLİ TARİHİ

 
1313 yılında Saruhanoğullarının Manisa İlini Bizanslılardan almasına müteakip Karacabey Komutasında bir kuvvette Ahmetli'ye gönderilmiş ve ilçenin güneyinde Güldede Mezarlığı mevkiindeki dağ yamaçlarına yerleştirilmiştir. Zamanla düşman tehlikesinin kalkması sonucu bu kuvvet ve çevreden gelenlerin ilçenin Kurtuluş Mahallesinin bulunduğu yere yerleşmesi sonucu köy haline gelmiştir.
 
İlçenin ilk ismi Karacabey iken sonradan Rusya Bölgesinden gelen Çerkezlerin buraya yerleşmesiyle Beyazıt adını almıştır. 1870 yılı sonlarında resmen nahiye olan İlçenin adı Şehit Ahmetli olarak kayıtlara geçmiştir. 29 Ekim l923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile ilçenin adı Ahmetli olarak değiştirilmiştir.Bu ismin kesin olarak nereden alındığı belli olmamakla beraber Karacabey'in diğer adının Ahmetli olması nedeniyle verildiği tahmin edilmektedir. l875 yılında kurulan Belediye teşkilatı bir ara kaldırılmış ve 01 Ağustos 1951 yılında yeniden kurularak günümüze kadar gelmiştir. Manisa ili Turgutlu ilçesine bağlı bir nahiye olan Ahmetli, 10 Haziran 1987 tarih ve 3392 Sayılı Kanunla ilçe olmuş ve 1 Eylül 1988 tarihinde Turgutlu ilçesinden resmen ayrılarak ilçe merkezi halini almıştır.
 
 
 
Ahmetli ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlçe genelinde eski mezar odalarını saklayan pek çok yığma tepe mevcuttur. İsa'dan önce 6.ncı yüzyılda yaşamış olan Lidyalılara ait bu höyüklerin çoğu bin tepeler mevkisinde bulunmaktadır. Zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen günümüze kadar korunabilmiştir. İlçedeki eski yapı özelliğini gösteren eski Hükümet Konağı Cumhuriyetten önce yapılmış ve yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
 

İDARİ VE COĞRAFİ YAPISI

 
Ege Bölgesinin iç kısmında yer alan Ahmetli ilçesi; doğusunda Salihli, batısında Turgutlu, kuzeyinde Gölmarmara ve Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 83 metre olan ilçenin yüzölçümü 240 Km2'dir.
İlçe merkezi yerleşim yeri olarak Gediz havzasında bulunmaktadır. Doğal yapı olarak genelde yüksek olmayan dağlar ve Gediz ovasından meydana gelmektedir. Güneyinde Boz Dağlar, Kuzeyinde Çal dağı ilçeye paralel Ege denizine dik olarak uzanmaktadır. İlçe ve çevresine genelde Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmekte olup, yağışlar genellikle yağmur, nadiren kısa süreli kar olarak görülmektedir.
 
Güney kesimlerinde genellikle çınar, meşe, çam ağaçlarından oluşan geniş ve iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlar bulunmaktadır. İlçe Mülki hudutları dahilinde biri merkez olmak üzere 2 Belediye, 14 köy ve 6 merkez mahallesi mevcuttur.
 
İlçemize bağlı köyler:Alahıdır Köyü, Ataköy Köyü, Bahçecik Köyü, Canbazlı Köyü, Dereköy Köyü, Derici Köyü, Dibekdere Köyü, Hacıköseli Köyü, Halilkahya Köyü, Karaköy Köyü, Karkın Köyü, Kestelli Köyü, Mandallı Köyü, Seydiköy Köyü
Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler fevkalade olup, katılımcı demokrasinin gereği olarak vatandaşın gerek merkezi ve gerekse Mahalli İdarelere karşı ilgi, destek ve işbirliği her geçen gün artmaktadır. Vatandaşın devlete karşı saygısı büyüktür.
 
 

 

NÜFUS DURUMU

 
Ahmetli ilçesinin 2010 yılı içerisinde yapılan nüfus sayımı sonuçları sonucu ikametgaha göre toplam nüfusu 15.801 olup, Bu nüfusun 9.790' i ilçe merkezinde, 6.011'i köylerde yaşamaktadır. 
Yerleşim Birimlerine göre Nüfus Dağılım Tablosu ( 2010 Yılı Nüfus sayımına göre ) 
 
Yerleşim Yeri / Yere Göre Nüfus 
 
Toplam Ahmetli (Merkez) 9.790 
 
Toplam (Köyler Dahil) 15.801 
 
İlçenin tarım potansiyelinin yüksek oluşu nedeniyle Doğu ve Güneydoğudan gelen mevsimlik tarım işçileri ile İlçe Nüfusunda belli mevsimlerde artış olmaktadır. Çalışmak amacıyla gelenlerin bir kısmı da yerleşmektedir. 
İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri 1 Nüfus Müdürü, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından yürütülmektedir. Nüfus hizmetleri Yeni Hükümet Konağı binasının üçüncü katında, Nüfus Müdürlüğüne tahsis edilen 4 odada Eylül 2005 tarihinden itibaren hizmetlerini sürdürmektedir.

SOSYAL HİZMETLER