İmar İşlemleri İçin Gerekli Olan Belgeler

İMAR DURUMU İÇİN

 • İmar Durumu Dilekçesi
 • Tapu Senedi
 • Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğü'nden)

YAPI RUHSATI İÇİN

 • Yapı Ruhsatı Dilekçesi
 • Mimari Proje
 • Statik Proje
 • Tesisat Projesi
 • Sıhhi Tesisat Projesi
 • Sığınak Projesi (varsa)
 • Elektrik Projesi
 • Isı Yalıtım Projesi ve/veya Raporu
 • Kalorifer Projesi (varsa)
 • Jeolojik Etüt Raporu ve Zemin Etüt Raporu
 • Asansör Projesi (varsa)
 • Tus Taahhütnameleri
 • Surveyan Taahhütnameleri
 • Oda Sicil Durum Belgeleri
 • Yapı Denetim Sözleşmesi
 • Noter Onaylı İzin Belgesi
 • Bilgi Formu Aslı
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Üstlenme Taahhütnamesi
 • İlk Taksit Makbuzu
 • Müteahhit Tic. Oda Kaydı
 • İkametgah Belgeleri
 • Şantiye Şefi Sözleşmesi
 • Tapu Senedi
 • İmar Durumu
 • Telekom Onayı
 • Numarataj Belgesi

SUBASMAN VİZESİ İÇİN

 • Subasman Vizesi Dilekçesi

YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN

 • Yapı Kullanma İzni Dilekçesi
 • Tapu Fotokopisi

KENTSEL SİT ALANI İÇİN

Yapı Ruhsatında istenilen belgelere ek olarak

 • Binanın Çevresi ile Birlikte Fotoğrafları

SOSYAL HİZMETLER