İhaleler

Kestelli Kahvehanesi

05.02.2015

 AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

 

1-      Belediyemize ait Kestelli Mahallesi 2. Kestelli Kahvehanesi 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

2-      Kiraya verilecek olan dükkânın ihalesi 16 Şubat 2015 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen yer ve saatlerde 2886 Sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü   (Arttırma) suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-      Adı geçen dükkânın Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

4-      Kiraya verilecek olan dükkânın bir aylık kira muhammen bedeli 490,00 TL olup, %3 geçici teminatı 177,00 TL”dir.

 

5-      İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

 

6-      İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır.         

 

            İştirakçilere İlanen Duyurulur. 02.02.2015

 

 

 

 

Cinsi                 Adresi               Muhammen Bedeli      Geçici Teminatı        İhale Tarihi / Saati

                                                                                                                   

Kahvehane      Kestelli Mah.           490.00 TL                     177,00 TL               16.02.2015 /  10:00

 

             

 

                                                                                                                    Ahmetli Belediye Başkanlığı

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER