İhaleler

Canbazlı Mahallesi

05.02.2015

 AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

 

1-      Belediyemize ait Canbazlı Mahallesi Hamamkırı mevkii K19-C4-2C Pafta 0 Ada 110 parsel bulunan 47.350,00 m2 tarla 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

2-      Kiraya verilecek olan tarlanın ihalesi 9 Şubat 2015 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen yer ve saatlerde 2886 Sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü   (Arttırma) suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-      Adı geçen tarlanın Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

4-      Kiraya verilecek olan tarlanın bir yıllık kira muhammen bedeli 5.208,50 TL olup, %3 geçici teminatı 157,00 TL”dir.

 

5-      İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce                      Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

 

6-      İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır.         

 

            İştirakçilere İlanen Duyurulur. 26.01.2015

 

 

 

  Cinsi       Adresi           Ada/ Parsel      Muhammen Bedeli    Geçici Teminatı   İhale Tarihi / Saati

                                                                                                                   

   Tarla    Canbazlı Mah.    0 / 110                 5.208,50 TL                  157,00 TL        09.02.2015 / 11:00

 

 

 

 

Ahmetli Belediye Başkanlığı

 

                         

     

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER